22.02.2017

หลักสูตรอบรมการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดของระบบ ISO 14001:2015


วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00–16.30 น.

 

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00–16.30 น.

 

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00–16.30 น.

สมาชิก: ชำระทั้งสิ้น 3,120 บาท
บุคคลทั่วไป: ชำระทั้งสิน 3,640 บาท

 

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ / เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ ISO/ ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง / เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้เข้าใจถึงรายละเอียดต่างๆ ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

2. เพื่อให้เข้าใจถึงการตรวจประเมินและการปฏิบัติให้สอดคล้องข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อม

3. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ขององค์กรโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับหรือถูกสั่งปิดโรงงาน 

 

 

เนื้อหา และระยะเวลาอบรม  หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.30 น.    

 Course Outline /   สมัครอบรม   fileadmin/DAM/2558/seminar/09-03-2561/-_ใบสมัครการฝึกอบรม_Highlight_กฎหมายสิ่งแวดล้อม.docx

 แผนที่โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ/แผนที่ โรงแรม จัสมิน เอ็กแซ็คคิวทีฟ สุขุมวิท 23 กทม.