23.12.2004

หลักสูตรติวแนวข้อสอบ เพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะ ตามหลักสูตร ความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด แจกฟรีแนวข้อสอบ 600 ข้อ


วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 17-18 พฤษภาคม 2561

ถานที่อบรม : โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 18-19 กรกฎาคม 2561

ถานที่อบรม : โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต  จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 12-13 กันยายน 2561

ถานที่อบรม : โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต  จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 14-15 พฤศจิกายน 2561

ถานที่อบรม : โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต  จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

สมาชิก ชำระทั้งสิ้น 7,280 บาท

บุคคลทั่วไป ชำระทั้งสิ้น 7,800  บาท

เนื้อหาการสอน

• อธิบายและสรุปประเด็นการจัดการและการควบคุมการจัดเก็บสารเคมี วัตถุอันตราย และวัตถุไวไฟตามที่กฎหมายกำหนดอย่างละเอียด

• สอนเนื้อหา และติวเข้มข้อสอบ 600 ข้อ เพื่อสอบเป็นผู้ควบคุมพื้นที่จัดเก็บสารเคมี วัตถุอันตราย และวัตถุไวไฟ

• อธิบายถึงปัญหาข้อจำกัดต่างๆ และวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่อง การจัดการสารเคมี วัตถุอันตราย และวัตถุไวไฟ   จากประสบการณ์จริงของวิทยากรที่เคยตรวจประเมินภายนอกให้องค์กร มากกว่า 500 องค์กร

 แจกฟรีแนวข้อสอบ 600 ข้อ

Course Outline | สมัครอบรม | แผนที่โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ/โรงแรมจัสมิน เอ็กแซ็คคิวทีฟ  สุขุมวิท 23 กทม.