12.07.2017

หลักสูตร การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)ระบบ ISO 45001:2018 (Version ใหม่ล่าสุด)


วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00-16.00 น.

 

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00-16.00 น.

 

 

สมาชิก ชำระทั้งสิ้น 2,600 บาท

บุคคลทั่วไป ชำระทั้งสิ้น 3,120 บาท

 

Course Outline | สมัครอบรม |แผนที่สถานที่อบรมโรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ / โรงแรมจัสมินเอ็กแซ็คคิวทีฟ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ