รายละเอียดอบรม/สัมมนา

12.07.2017

วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 09.00-16.00 น. @ รร.จัสมิน เอ็กซ์คลูซีฟ สุขุมวิท กทม.


หลักสูตร :

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Thinking) การประเมินและชี้บ่งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (อบรม 1 วัน)  

 

Course Outline / ใบสมัครอบรม (*.pdf , *.doc)

( ) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561            สถานที่ : รร.แกรนด์อินคำ สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

     โปรโมชั่นพิเศษเดือน ส.ค.-ก.ย. 2561  (เฉพาะลูกค้าที่ชำระเงินล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3-7 วัน ก่อนวันอบรม)

( ) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561       สถานที่ : รร.จัสมิน เอ็กซ์คลูซีฟ สุขุมวิท กทม.

 

อัตราค่าบริการ : 

(  ) สมาชิก          ราคา 3,300 บาท VAT 7% = 231 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 99 บาท    ชําระทั้งสิ้น 3,432 บาท

(  ) บุคคลทั่วไป  ราคา 3,800 บาท VAT 7% = 266 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 114 บาท  ชำระทั้งสิ้น 3,952 บาท

       ลูกค้าที่สนใจสมัครสมาชิกรายปี (1,070.- ราคานี้รวม VAT 7%) สามารถนำมาเป็นส่วนลดในการอบรมสัมมนาได้ทันที 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2489-2500-1, 08-6326-4441 หรือที่  www.aimconsultant.com

 

 ชำระเงินได้ที่ : บัญชีออมทรัพย์ สาขาย่อยเทสโก้ โลตัส เพชรเกษม 81 ชื่อบ/ช บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 401-239834-6