12.07.2017

หลักสูตร Understanding IATF 16949 : 2016 Requirements (สำหรับธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)


วันพฤหัสบดี – วันศุกร์ ที่ 19-20 กรกฎาคม 2561   (หลักสูตร 2 วัน)

สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น.

วันพุธ – วันพฤหัสบดี ที่ 22-23 สิงหาคม 2561   (หลักสูตร 2 วัน)

สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด IATF16949:2016 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ สำหรับธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และนำไปปฏิบัติได้เหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐาน ข้อกำหนดลูกค้า และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Course Outline | สมัครอบรม |แผนที่ AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร