หลักสูตรอบรม 2562

รายละเอียดฝึกอบรม คลิกที่นี่ .....

ข่าวประชาสัมพันธ์

สิ่งที่สมาชิกจะได้รับ

กฎหมายในแต่ละเดือนที่ท่านได้รับ จะถูกคัดเลือกที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่านเท่านั้น 

(โดยท่านจะเห็นทุกกฎหมาย แต่จะมีเครื่องหมาย      หน้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่าน)

v  แผ่น CD รวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยย้อนหลัง 1 ปี ฟรีพร้อมจัดส่งให้ถึงที่

v  รับข้อมูลสรุปกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ท่านจะเข้าใจเนื้อหาและวิธีปฏิบัติให้สอด คล้องได้อย่างละเอียด  ทุกเดือน โดยนำไปใช้ในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายตามระบบ ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 ได้ทันที

v  ส่วนลดพิเศษ!!! สำหรับการอบรมสัมมนา

» ทำไมต้องใช้บริการ AIM Consultant

     ทำไมต้องใช้บริการ update กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กับบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ..... 

เพราะคุณจะไม่พลาดเกี่ยวกับการ update กฎหมายใหม่ ๆ ของแต่ละเดือน พร้อมมีการสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เหมือนคุณมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายดูแลคุณอย่างใกล้ชิด

v  ที่แรกและที่เดียวที่สรุปสาระสำคัญของกฎหมายเป็นทะเบียนประเมินความสอดคล้องตามระบบ ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018

v  รวบรวมกฎหมายและทบทวนความถูกต้องโดยทีมงานผู้ตรวจประเมินภายนอก (CB) ที่มีประสบการณ์ การตรวจประเมินด้านกฎหมายให้กับองค์กรต่าง ๆ มากกว่า 500 องค์กร

v  ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม ทำการจัดหมวดหมู่ของกฎหมายตามประเภทของมลภาวะ เช่น มลภาวะทางน้ำ, ทางอากาศ, ขยะ ฯลฯ

v  ด้านกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทำการจัดหมวดหมู่ตามของกฎหมายตามประเภทของความเสี่ยง เช่น การทำงานในที่อับอากาศ,

v  การป้องกันและระงับอัคคีภัย, การควบคุมอาคาร ฯลฯ

v  คัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่าน โดยหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินภายนอก (Lead Auditor)

v  จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่พบปัญหาความไม่สอดคล้องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

v  จัดทำสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย โดยทีมงานที่ปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม, ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย