อบรม/สัมนา

รับสมัครวิทยากร Part Time ที่มีความเชียวชาญ และสามารถถ่ายทอดได้ดี ในเรื่องต่อไปนี้  - กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม / ความปลอดภัย  - ระบบ ISO 9001 / 14001 / 50001 / OHSAS 18001 แล...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561สถานที่อบรม โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต  จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00-16.30 น.วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกา...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561สถานที่อบรม โรงแรม แกรนด์อินคำ (สนามบินสุวรรณภูมิ)    เวลา 09.00-16.30 น.สิ่งที่ท่านจะได้รับทราบข้อมูลอย่...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 18-19 กรกฎาคม 2561สถานที่อบรม : โรงแรม แกรนด์อินคำ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เวลา 09.00-16.30 น.วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 12-13 กันยายน ...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น.วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561  สถานที่อบรม AIM Training Cente...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561  สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น.วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561  ...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2561  สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น. วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2561สถานที่อบรม AIM Traini...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2561   สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น.วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 สถานที่อบรม ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561โรงแรม แกรนด์อินคำ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เวลา 09.00-16.30 น.วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพุธที่  17 ตุลาคม 2561โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   เวลา 09.00-16.30 น.วันพฤหัสบดีที่  18 ตุลาคม 2561โรงแร...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่  13 กรกฎาคม 2561โรงแรม แกรนด์อินคำ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  เวลา 09.00-16.30 น.วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงแรม  มิราเคิล สุว...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561สถานที่ : โรงแรม แกรนด์อินคำ (สนามบินสุวรรณภูมิ)   เวลา 09.00 – 16.30 น.วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561สถานที่ :&...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน  2561โรงแรม แกรนด์อินคำ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  เวลา 09.00-16.30 น.สมาชิก ชำระทั้งสิ้น 3,120     บาท<...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2561โรงแรม  แกรนด์อินคำ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เวลา 09.00-16.00 น.วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561โรงแรม  แกรนด์อินคำ (สนามบินสุ...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพฤหัสบดี – วันศุกร์ ที่ 19-20 กรกฎาคม 2561   (หลักสูตร 2 วัน) สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น.วันพุธ – วันพฤหัสบดี ที...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561   สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น.วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561   สถานที่อ...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561สถานที่อบรม : โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต (ดอนเมือง)   เวลา 09.00-16.30 น.วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2561สถานที่อบรม ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561สถานที่อบรม : โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต (ดอนเมือง)   เวลา 09.00-16.30 น.วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561สถานที่อบรม : โรงแรม อมา...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561สถานที่อบรม : โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต (ดอนเมือง)   เวลา 09.00-16.30 น.วันพุธที่ 18 กันยายน 2561สถานที่อบรม : โรงแรม อมารี แอร...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่

สิ่งที่สมาชิกจะได้รับ

» สมาชิกจะได้รับ

กฎหมายในแต่ละเดือนที่ท่านได้รับ จะถูกคัดเลือกที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่านเท่านั้น (โดยท่านจะเห็นทุกกฎหมาย แต่จะมีเครื่องหมาย หน้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่าน)

  • แผ่น CD รวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี 2558 ฟรีพร้อมจัดส่งให้ถึงที่
  • สามารถรับข้อมูลสรุป กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ท่านจะเข้าใจเนื้อหาและวิธีปฏิบัติให้สอด คล้องได้อย่างละเอียด ทุกเดือน โดยสามารถ นำไปใช้ในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายตามระบบ ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007 ได้ทันที
  • ท่านจะได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ที่น่าสนใจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ update ทุกเดือน รวมถึงข่าวสารของระบบการจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เสมือนมี ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ อยู่เคียงข้างท่านตลอดเวลา

» ทำไมต้องใช้บริการ AIM Consultant

ทำไม ?  ต้องใช้บริการ update กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กับบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เพราะคุณจะไม่พลาดเกี่ยวกับการ update กฎหมายใหม่ ๆ ของแต่ละเดือน พร้อมมีการสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เหมือนคุณมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายดูแลคุณอย่างใกล้ชิด

ที่แรกและที่เดียวที่สรุปสาระสำคัญของกฎหมายเป็นทะเบียนประเมินความสอดคล้องตามระบบ ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001/TIS 18001:2007

รวบรวมกฎหมายและทบทวนความถูกต้องโดยทีมงานผู้ตรวจประเมินภายนอก (CB) ระบบ ISO 14001 และ OHSAS/TIS 18001 ที่มีประสบการณ์ การตรวจประเมินด้านกฎหมายมากกว่า 500 องค์กร

ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมแบ่งหมวดหมู่กฎหมายตามมลภาวะ เช่น มลภาวะทางอากาศ, มลภาวะน้ำเสีย, ขยะ ฯลฯ

ด้านกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แบ่งหมวดหมู่ตามความเสี่ยง เช่น การทำงานในที่อับอากาศ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การควบคุมอาคาร ฯลฯ ทำให้ง่ายในการนำกฎหมายไปใช้

คัดเลือกกฎหมายเฉพาะ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่านโดยหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินภายนอก (Lead Auditor) และมั่นใจด้ว่าไม่โดน CAR เรื่องกฎหมายไม่ครบ

จัดทำและสรุปสาระสำคัญโดยทีมที่ปรึกษาทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย