อบรม/สัมนา

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 25-26 มกราคม  2561ถานที่อบรม : โรงแรม จัสมินเอ็กแซ็คคิวทีฟ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ  เวลา 09.00-16.30 น.วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 22-23...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่ 9  มีนาคม  2561สถานที่อบรม : โรงแรม จัสมินเอ็กแซ็คคิวทีฟ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ  เวลา 09.00-16.30 น.สิ่งที่ท่านจะได้รับทราบข้อมูลอย่างละเอีย...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561สถานที่อบรม : โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ  (เวลา 09.00-16.30 น.)สิ่งที่ท่านจ...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561โรงแรม จัสมินเอ็กแซ็คคิวทีฟ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ  เวลา 09.00-16.30 น.วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561โรงแรม จัสมินเอ็กแซ็คคิวทีฟ สุขุมวิ...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพฤหัสบดีที่  15 กุมภาพันธ์ 2561โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   เวลา 09.00-16.30 น.สมาชิก ชำระทั้งสิ้น 2,600 บาทบุคคลท...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่  16  กุมภาพันธ์ 2561โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   เวลา 09.00-16.30 น.สมาชิก ชำระทั้งสิ้น 2,600 บาทบุค...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่  16 มีนาคม 2561โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   เวลา 09.00-16.30 น.สมาชิก ชำระทั้งสิ้น 3,120  บาทบุ...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561สถานที่: โรงแรม จัสมินเอ็กแซ็คคิวทีฟ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ  เวลา 09.00 – 16.30 น.สมาชิก ชำระทั้งสิ้น 2,600    บาท...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00-16.30 น.สมาชิก ชำระทั้งสิ้น 3,120    &n...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00-16.30 น.สมาชิก ชำระทั้งสิ้น 3,120     บา...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   เวลา 09.00 – 16.30 น.สมาชิก: ชำระทั้งสิ้น 3,120 บาทบุคคลทั่วไป<...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00 – 16.30 น.สมาชิก: ชำระทั้งสิ้น 3,120 บาทบุคคลทั่วไป<...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561โรงแรม จัสมิน เอ็กแซ็คคิวทีฟ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ  เวลา 09.00–16.30 น.สมาชิก: ชำระทั้งสิ้น 3,120 บาท
บุคคลทั่วไป...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่

สิ่งที่สมาชิกจะได้รับ

» สมาชิกจะได้รับ

กฎหมายในแต่ละเดือนที่ท่านได้รับ จะถูกคัดเลือกที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่านเท่านั้น (โดยท่านจะเห็นทุกกฎหมาย แต่จะมีเครื่องหมาย หน้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่าน)

  • แผ่น CD รวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี 2558 ฟรีพร้อมจัดส่งให้ถึงที่
  • สามารถรับข้อมูลสรุป กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ท่านจะเข้าใจเนื้อหาและวิธีปฏิบัติให้สอด คล้องได้อย่างละเอียด ทุกเดือน โดยสามารถ นำไปใช้ในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายตามระบบ ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007 ได้ทันที
  • ท่านจะได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ที่น่าสนใจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ update ทุกเดือน รวมถึงข่าวสารของระบบการจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เสมือนมี ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ อยู่เคียงข้างท่านตลอดเวลา

» ทำไมต้องใช้บริการ AIM Consultant

ทำไม ?  ต้องใช้บริการ update กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กับบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เพราะคุณจะไม่พลาดเกี่ยวกับการ update กฎหมายใหม่ ๆ ของแต่ละเดือน พร้อมมีการสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เหมือนคุณมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายดูแลคุณอย่างใกล้ชิด

ที่แรกและที่เดียวที่สรุปสาระสำคัญของกฎหมายเป็นทะเบียนประเมินความสอดคล้องตามระบบ ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001/TIS 18001:2007

รวบรวมกฎหมายและทบทวนความถูกต้องโดยทีมงานผู้ตรวจประเมินภายนอก (CB) ระบบ ISO 14001 และ OHSAS/TIS 18001 ที่มีประสบการณ์ การตรวจประเมินด้านกฎหมายมากกว่า 500 องค์กร

ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมแบ่งหมวดหมู่กฎหมายตามมลภาวะ เช่น มลภาวะทางอากาศ, มลภาวะน้ำเสีย, ขยะ ฯลฯ

ด้านกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แบ่งหมวดหมู่ตามความเสี่ยง เช่น การทำงานในที่อับอากาศ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การควบคุมอาคาร ฯลฯ ทำให้ง่ายในการนำกฎหมายไปใช้

คัดเลือกกฎหมายเฉพาะ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่านโดยหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินภายนอก (Lead Auditor) และมั่นใจด้ว่าไม่โดน CAR เรื่องกฎหมายไม่ครบ

จัดทำและสรุปสาระสำคัญโดยทีมที่ปรึกษาทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย