งานบริการของเอไอเอ็ม

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายโรงงาน

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายโรงงาน

ที่ปรึกษาด้านพลังงาน

ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2008

ระบบการจัดการด้านคุณภาพ
ISO 9001:2008

ระบบการจัดการด้านคุณภาพธุรกิจ ยานยนต์ TS 16949

ระบบการจัดการด้านคุณภาพธุรกิจ ยานยนต์
TS 16949

ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001

ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ISO 14001

ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS/TIS 18001

ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
OHSAS/TIS 18001

ตรวจประเมินความสอดคล้องของ กฎหมายสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ตรวจประเมินความสอดคล้องของ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ตรวจประเมินความสอดคล้องของ กฎหมาย HR

ตรวจประเมินความสอดคล้องของ
กฎหมาย HR

จัดทำทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมสรุปสาระสำคัญ

จัดทำทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อม พลังงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมสรุปสาระสำคัญ

รับประเมินประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect)

รับประเมินประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Aspect)

รับประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

รับประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)

จัดทำและแปล MSDS ตามที่กฎหมายกำหนด (สอ. 1) บริการแปล MSDS จากภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย

จัดทำและแปล MSDS
ตามที่กฎหมายกำหนด (สอ. 1)
บริการแปล MSDS
จากภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย

CD รวมรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม พลังงาน

CD รวมรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม พลังงาน
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

Update กฎหมายสิ่งแวดล้อม พลังงาน

Update กฎหมายสิ่งแวดล้อม พลังงาน
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย