อบรม/สัมนา

รับสมัครวิทยากร Part Time ที่มีความเชียวชาญ และสามารถถ่ายทอดได้ดี ในเรื่องต่อไปนี้  - กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม / ความปลอดภัย  - ระบบ ISO 9001 / 14001 / 50001 / OHSAS 18001 แล...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561สถานที่อบรม โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00-16.30 น.วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561สถานที่อบรม : โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00-16.30 น.วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561ส...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00-16.30 น.วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่  13 กรกฎาคม 2561โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   เวลา 09.00-16.30 น.วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงแรม&n...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561สถานที่ : โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการเวลา 09.00 – 16.30 น.วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561สถานท...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00-16.30 น.วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561โรงแรม <...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน  2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00-16.30 น.วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน  2561...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00-16.00 น.วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอ...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   เวลา 09.00 – 16.30 น.วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561โรงแรม มิ...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00 – 16.30 น.วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561โรงแรม มิราเคิล ...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   เวลา 09.00–16.30 น.วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561โรงแรม มิราเคิล...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00–16.30 น.วันพุธที่ 19 กันยายน 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรร...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่

สิ่งที่สมาชิกจะได้รับ

» สมาชิกจะได้รับ

กฎหมายในแต่ละเดือนที่ท่านได้รับ จะถูกคัดเลือกที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่านเท่านั้น (โดยท่านจะเห็นทุกกฎหมาย แต่จะมีเครื่องหมาย หน้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่าน)

  • แผ่น CD รวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี 2558 ฟรีพร้อมจัดส่งให้ถึงที่
  • สามารถรับข้อมูลสรุป กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ท่านจะเข้าใจเนื้อหาและวิธีปฏิบัติให้สอด คล้องได้อย่างละเอียด ทุกเดือน โดยสามารถ นำไปใช้ในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายตามระบบ ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007 ได้ทันที
  • ท่านจะได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ที่น่าสนใจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ update ทุกเดือน รวมถึงข่าวสารของระบบการจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เสมือนมี ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ อยู่เคียงข้างท่านตลอดเวลา

» ทำไมต้องใช้บริการ AIM Consultant

ทำไม ?  ต้องใช้บริการ update กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กับบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เพราะคุณจะไม่พลาดเกี่ยวกับการ update กฎหมายใหม่ ๆ ของแต่ละเดือน พร้อมมีการสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เหมือนคุณมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายดูแลคุณอย่างใกล้ชิด

ที่แรกและที่เดียวที่สรุปสาระสำคัญของกฎหมายเป็นทะเบียนประเมินความสอดคล้องตามระบบ ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001/TIS 18001:2007

รวบรวมกฎหมายและทบทวนความถูกต้องโดยทีมงานผู้ตรวจประเมินภายนอก (CB) ระบบ ISO 14001 และ OHSAS/TIS 18001 ที่มีประสบการณ์ การตรวจประเมินด้านกฎหมายมากกว่า 500 องค์กร

ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมแบ่งหมวดหมู่กฎหมายตามมลภาวะ เช่น มลภาวะทางอากาศ, มลภาวะน้ำเสีย, ขยะ ฯลฯ

ด้านกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แบ่งหมวดหมู่ตามความเสี่ยง เช่น การทำงานในที่อับอากาศ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การควบคุมอาคาร ฯลฯ ทำให้ง่ายในการนำกฎหมายไปใช้

คัดเลือกกฎหมายเฉพาะ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่านโดยหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินภายนอก (Lead Auditor) และมั่นใจด้ว่าไม่โดน CAR เรื่องกฎหมายไม่ครบ

จัดทำและสรุปสาระสำคัญโดยทีมที่ปรึกษาทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย