ด่วน !!! รับสมัครวิทยากร Part Time จำนวนมาก

ต้องการวิทยากร Part Time ที่มีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1)  ระบบ ISO9001 / ISO14001 / ISO45001 / ISO5001 / IATF16949

2)  กฎหมายสิ่งแวดล้อม / ความปลอดภัย / พลังงาน / แรงงาน

3)  การปรับปรุงงาน หรือเครื่องมือในการบริหารต่างๆ

สนใจร่วมงานกับเราสามารถติดต่อได้ที่ 0-2489-2500-1

หรือส่งประวัติมาที่ marketing@aimconsultant.com

ด่วน !!! รับสมัครพนักงาน

ตำแหน่ง :        เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

การศึกษา :      ปริญญาตรี วท.บ.สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพศ :               หญิง

หน้าที่งาน :     งานเอกสารวิชาการ และประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมคุณสมบัติ :     มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในการทำงาน

                        สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

สถานที่ทำงาน : เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ด่วน !!! รับสมัครพนักงาน

ตำแหน่ง :        เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า (ด้านการฝึกอบรม)

การศึกษา :      ปริญญาตรีทุกสาขา

เพศ :               หญิง

หน้าที่งาน :     ประสานงานลูกค้า และประสานงานการจัดฝึกอบรม

คุณสมบัติ :     มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานด้านบริการและประชาสัมพันธ์

                       สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

สถานที่ทำงาน : เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

 

ด่วน !!! รับสมัครพนักงาน

ตำแหน่ง :        เจ้าหน้าที่ระบบ IT

การศึกษา :      ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์หรือ IT

เพศ :               ชาย / หญิง

หน้าที่งาน :     ดูแลระบบฐานข้อมูล และเว็บไซต์

คุณสมบัติ :     มีความรู้ด้านการดูแลรักษา Hardware และ Software

                       สามารถใช้งาน Program และเขียนเว็บไซต์ได้

สถานที่ทำงาน : เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร