12.07.2017

หลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้ การจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย


วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00-16.30 น.

 

สมาชิก ชำระทั้งสิ้น 3,120     บาท

บุคคลทั่วไป ชำระทั้งสิ้น 3,640     บาท

หลักการและเหตุผล

1.ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย

2. ฉลากและป้าย

3. การคุ้มครองความปลอดภัย

4. การเก็บรักษา การบรรจุ และการถ่ายเทสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย

5. การขนถ่าย การเคลื่อนย้าย หรือการขนส่ง

6. การจัดการและการกำจัด

7. บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตราย

Course Outline | สมัครอบรม |โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ / โรงแรม จัสมิน เอ็กแซ็คคิวทีฟ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ