22.02.2017

หลักสูตร Highlight กฎหมายความปลอดภัย เครื่องจักร อัคคีภัย ตั้งแต่ อดีต – ปัจจุบัน


วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

โรงแรม จัสมิน เอ็กแซ็คคิวทีฟ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ  เวลา 09.00–16.30 น.

 

สมาชิก: ชำระทั้งสิ้น 3,120 บาท
บุคคลทั่วไป: ชำระทั้งสิน 3,640 บาท

 

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ / เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ ISO/ ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง / เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้เข้าใจถึงรายละเอียดต่างๆ ของกฎหมาย ความปลอดภัย เครื่องจักร อัคคีภัย ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

2. เพื่อให้เข้าใจถึงการตรวจประเมินและการปฏิบัติให้สอดคล้องข้อกำหนดของกฎหมาย ความปลอดภัย เครื่องจักร อัคคีภัย ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

3. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ความปลอดภัย เครื่องจักร อัคคีภัย ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบันขององค์กรโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับ หรือถูกสั่งปิดโรงงาน

 

 

เนื้อหา และระยะเวลาอบรม  หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.30 น.    

 Course Outline /   สมัครอบรม   

 แผนที่โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ/แผนที่ โรงแรม จัสมิน เอ็กแซ็คคิวทีฟ สุขุมวิท 23 กทม.