23.12.2004

รับสมัครวิทยากร Part Time ที่มีความเชี่ยวชาญ และสามารถถ่ายทอดได้ดี (คลิกอ่านรายละเอียด)


รับสมัครวิทยากร Part Time ที่มีความเชียวชาญ และสามารถถ่ายทอดได้ดี ในเรื่องต่อไปนี้

 - กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม / ความปลอดภัย

 - ระบบ ISO 9001 / 14001 / 50001 / OHSAS 18001 และ อื่นๆ

 - ระบบบริหารจัดการโรงงานด้านลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต จิตวิทยา และ อื่นๆ

 - หรือ หลักสูตรที่น่าสนใจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน และองค์กรทั่วไป

 

สนใจติดต่อ : 086-601-1801