รายละเอียดอบรม/สัมมนา

20.07.2017

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. @ รร.แกรนด์อินคำ สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ


หลักสูตร :

Training Needs ที่กฏหมายบังคับให้ต้องมีการอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม

(Update กฏหมายปีล่าสุด)(อบรม วัน) l Course Outline l ใบสมัครอบรม (*.pdf*.doc)

 

( ) วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561                 สถานที่ : รร. แกรนด์อินคำ สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

   โปรโมชั่นพิเศษเดือน ส.ค.-ก.ย. 2561  (เฉพาะลูกค้าที่ชำระเงินล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3-7 วัน ก่อนวันอบรม)

( ) วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561             สถานที่ : รร.อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กทม. 

( ) วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561                 สถานที่ : AIM Training Center 


อัตราค่าบริการ : 

(  ) สมาชิก        ราคา 3,300 บาท VAT 7% = 231 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 99 บาท    ชําระทั้งสิ้น 3,432 บาท

(  ) บุคคลทั่วไป  ราคา 3,800 บาท VAT 7% = 266 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 114 บาท  ชำระทั้งสิ้น 3,952 บาท

ลูกค้าที่สนใจสมัครสมาชิกรายปี (1,000. -) สามารถนำมาเป็นส่วนลดในการอบรมสัมนาได้ทันที 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2489-2500-1, 08-6326-4441 หรือที่  www.aimconsultant.com


ชำระเงินได้ที่ :

บัญชีออมทรัพย์ สาขาย่อยเทสโก้ โลตัส เพชรเกษม 81 ชื่อบ/ช บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 401-239834-6