หลักสูตรอบรม 2565

รายละเอียดอบรม คลิกที่นี่....

ข่าวประชาสัมพันธ์

สิ่งที่สมาชิกจะได้รับ

 

     1. สมาชิกเว็บไซต์ www.aimconsultant.com 1 ปี

     2.  Update กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และกฎหมายพลังงาน ผ่านทาง เว็บไซต์

     3. สรุปสาระสำคัญในทะเบียนกฎหมายและทะเบียนประเมินความสอดคล้อง (ครบทุกกฎหมาย ในรูปแบบ Excel File สามารถใช้งานได้ทันที)

     4. จัดทำสไลด์ภาพนิ่งแสดงเนื้อหากฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง

     5. Update รายชื่อกฎหมายทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลง และกฎหมายใหม่ทุกเดือน ส่งแจ้งทาง E-mail ภายในวันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป

» ทำไมต้องใช้บริการ AIM Consultant

     ทำไมต้องใช้บริการ update กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กับบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ..... 

เพราะคุณจะไม่พลาดเกี่ยวกับการ update กฎหมายใหม่ ของแต่ละเดือน พร้อมมีการสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและกฎหมายพลังงาน เหมือนคุณมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายดูแลคุณอย่างใกล้ชิด

v  ที่แรกและที่เดียวที่สรุปสาระสำคัญของกฎหมายเป็นทะเบียนประเมินความสอดคล้องตามระบบ ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018

v  รวบรวมกฎหมายและทบทวนความถูกต้องโดยทีมงานผู้ตรวจประเมินภายนอก (CB) ที่มีประสบการณ์ การตรวจประเมินด้านกฎหมายให้กับองค์กรต่าง ๆ มากกว่า 500 องค์กร

v  ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม ทำการจัดหมวดหมู่ของกฎหมายตามประเภทของมลภาวะ เช่น มลภาวะทางน้ำ ทางอากาศ ขยะ บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม รายงานมลพิษ EIA EHIA มลภาวะการปนเปื้อนสู่ดิน เสียงทั่วไปและเสียงรบกวน วัตถุอันตราย หม้อน้ำ/หม้อต้มฯ การประกอบกิจการโรงงาน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน สารเคมีอันตราย เป็นต้น

v  ด้านกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทำการจัดหมวดหมู่ตามของกฎหมายตามประเภทของความเสี่ยง เช่น การทำงานในที่อับอากาศ การควบคุมอาคาร การป้องกันและระงับอัคคีภัย  บริหารและจัดการด้านความปลอดภัยฯ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความปลอดภัยเขตก่อสร้าง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า การตรวจสุขภาพลูกจ้าง สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ อัตราน้ำหนักที่ให้ลูกจ้างทำงาน เขตปลอดบุหรี่ ยุทธภัณฑ์ รังสี การประเมินความเสี่ยง เป็นต้น

v   ด้านกฎหมายพลังงาน ทำการจัดหมวดหมู่ของกฎหมายตามประเภท เช่น ระบบการจัดการพลังงาน ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ Cylinder เป็นต้น

v   จัดทำสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย โดยทีมงานที่ปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

v   Update รายชื่อกฎหมายทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลง และกฎหมายใหม่ทุกเดือน ส่งแจ้งทาง E-mail ภายในวันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป